โอนเงินเยียวยาโควิด19จากประกันสังคม เงินเยียวยารัฐบาล ขอรับเงินโควิด 2565/2022

พาไปดู! วิธีขอรับเงินเยียวยาโควิด เงินเยียวยาโควิดประกันสังคม 2565 (2022) 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในปี 2022 คนไทยต้องประสบกับวิกฤตโควิด 2022 หลายคนที่เคยได้ทำงานกลับถูกนายจ้างปลดออกเพราะธุรกิจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลเองก็มีการให้เงินเยียวยาโควิดกับประชาชนอย่างสุดความสามารถ รวมถึงประกันสังคมเองก็ให้เงินเยียวยาโควิดประกันสังคมกับผู้ที่ว่างงานด้วย โดยในวันนี้เราจะพาทุก ๆ ไปดูวิธีขอรับเงินเยียวยาโควิด19 จากประกันสังคม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

เงินเยียวยาโควิด19 ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง? 

ก่อนที่เราจะไปดูวิธีขอรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมขอพูดถึงความช่วยในประเทศไทยก่อน โดยที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด2019 โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถแท็กซี่ แม่ค้าพ่อค้า มัคคุเทศก์ ฯลฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนทางการเงินอย่างหนัก แต่คนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับเงินเยียวยารัฐบาลโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ได้มอบเงินไว้ใช้จ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีให้ด้วยกัน 2 รอบ และเงินเยียวยาโควิดผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากโครงการรัฐบาลใด ๆ ก็ให้อีกเดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน และที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือกลุ่มคนที่ทำประกันสังคมแต่สุดท้ายตกงาน ทั้งนี้ ประกันสังคมก็ได้ให้เงินเยียวยาโควิด19 มาด้วย โดยให้เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

วิธีขอรับเงินเยียวยาโควิด19 จากประกันสังคม 2565 (2022) 

  1. วิธีรับเงินเยียวยาเป็นการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโควิดผ่านช่องทางออนไลน์ ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.empui.doe.go.th
  2. ระบบจะขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน โดยให้เลือกลงทะเบียนว่างงานเลิกจ้าง หรือลาออกปกติ แล้วกดยอมรับ
  3. ระบบจะปรากฏหน้าตรวจสอบเลขบัตรประชาชน ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยเฉพาะ Laser Code หลังบัตร เสร็จแล้วกดตรวจสอบข้อมูล
  4. ในหน้าข้อมูลส่วนตัว ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้อง ที่สำคัญอย่าลืมใส่รูปถ่ายไม่เกิน 5 MB ไปด้วย หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จกดลงทะเบียน
  5. เมื่อได้หนังสือรับรองว่างงานปรากฏขึ้นให้กดปุ่ม “ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” จากนั้นกด “หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน”
  6. หลังจากกด “หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน” ไปแล้ว จะเป็นการนัดรายงานตัวผู้ประกันตน ให้นำไปปริ้นโดยจะมี 2 ใบ คือ ใบแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน และใบนัดรายงานตัว

ทั้งนี้ หลังจากได้ทำตามขั้นตอนข้างตน คุณสามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่างงานได้โดยเข้าไปที่ เข้าไปที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม และกด “กรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน” แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามขั้นตอนไปเรื่อย ๆ เมื่อเสร็จสิ้นทั้งหมดให้กดช่อง “รับรองและยินยอมตามข้อความข้างตันทั้งหมด” กดปุ่ม Submit ก็รอรับเงินเยียวยาโควิดจากประกันสังคมได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางไปขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานเองได้ด้วยนะ