สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน

สมัครสินเชื่อเงินด่วนถึง 10 ล้านบาท
รายได้ของผู้กู้ จาก 8000
อัตราดอกเบี้ย ไม่ถึง 20%
อายุ: 20-70 ปี

ตั้งแต่เกิดวิกฤตการระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2022 เป็นต้นมาหลาย ๆ ธนาคารก็ได้ปล่อยสินเชื่อออกมาช่วยเหลือประชาชนกันอย่างเยอะแยะมากมาย แน่นอนว่ากลุ่มลูกค้าหลักที่มีโอกาสสมัครนั่นก็คือผู้ที่มีรายได้ประจำ อาชีพการงานที่แน่นอน หรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำงานในหน่วยงานของราชการ แต่สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหล่ะ ใครจะนึกบ้างว่าพวกเขาเหล่านี้จะมีโอกาสกู้สินเชื่อเหล่านั้นได้หรือไม่ แต่โอกาสของคุณได้เปิดกว้างขึ้นแล้ว เมื่อธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน 10000 บาท ขึ้นมาเพื่อเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งในวันนี้เราจะมาดูกันว่าขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้เงินก้อนนี้มาจะต้องทำอย่างไร

เช็คดูว่าคุณมีสิทธิ์ในสินเชื่อนี้หรือไม่

สินเชื่อออมสินฉุกเฉิน 10000 บาทนั้น ได้ถูกปล่อยออกมาเพื่อช่วยประชาชนผู้ทีประกอบอาชีพอิสระให้มีเงินไปใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ซึ่งเราจะมาดูกันว่าใครบ้างที่เข้าข่ายกู้เงินฉุกเฉินออมสินประเภทนี้

  • ต้องเป็นคนไทย มีสัญชาติไทย ที่มี่อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูณ์ขึ้นไป
  • มีที่อยู่ในประเทศไทยที่ชัดเจนและสามารถติดต่อได้จริง
  • ไม่ได้ทำงานประจำ หรือกล่าวได้ว่าต้องประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นไกด์นำเที่ยว พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหาร เสื้อผ้า สินค้าที่ระลึกหรืออื่น ๆ คนขับรถรับ – ส่งนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีสังกัดบริษัทประจำและต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน

เมื่อคุณตรวจดูแล้วว่าตัวคุณเองเข้าข่ายในเงื่อนไขที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้ ก็สามารถไปลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อศุกเฉินออมสิน 10000 บาท ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารได้เลย

เพื่อความรวดเร็ว เอกสารเหล่านี้คุณต้องเตรียมไว้แต่เนิ่นๆ 

ไม่ว่าคุณจะกู้สินเชื่อรูปแบบใด แน่นอนว่าเอกสารก็เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาประกอบการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งสำหรับโครงการสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน 10000 บาทนั้น ก็ได้แจงให้ผู้ที่ต้องการสมัครขอสินเชื่อให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อความรวดเร็วในพิจารณา

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 
  • ถ้าหากลูกค้าคนไหนที่ได้ทำการกู้สินเชื่อกับธนาคารออมสินมาแล้วก่อนหน้านี้และมีการค้างชำระให้เตรียมเอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติมาด้วย
  • หนังสือ หรือ เอกสารที่บ่งบอกว่าคุณได้รับผลกระทบการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เช่น การสั่งให้หยุดงาน หรือ การปิดกิจการชั่วคราว

เอกสารที่ระบุไว้เหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่ผู้กู้จะต้องเตรียมไว้เบื้องต้น แล้วนำไปยื่นกับธนาคารเมื่อได้รับการติดต่อกลับมาจากเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน

หากใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนออมสิน 10000 บาท รีบไปลงทะเบียนกันได้เลยนะคะ เพราะสินเชื่อโครงการดีดีที่ช่วยให้คุณมีเงินหมื่นนี้ จะหมดเขตการอนุมัติภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565นี้ เราเชื่อว่าสินเชื่อฉุกเฉินออมสิน 10000 บาทนี้จะช่วยให้คุณมีเงินไปหมุนเวียนได้ในยามที่เกิดวิกฤติเช่นนี้ขึ้น


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สมัครสินเชื่อเงินด่วนถึง 1 ล้านบาท
รายได้ของผู้กู้ จาก 9000
อัตราดอกเบี้ย ไม่ถึง 28%
อายุ: 20-55 ปี
ยืมเงินออนไลน์ได้ถึง 4 ล้านบาท
รายได้ของผู้กู้ จาก 6000
อัตราดอกเบี้ย ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ: 20-72 ปี